Windowsin Laitehallinnan virhekoodit - Microsoft-tuki (2023)

Yhteenveto

Tässä artikkelissa on kuvattu Windowsin Laitehallinnan luomia virhekoodeja. Päädyit tähän artikkeliin todennäköisesti siksi, että Laitehallinta tai jokin toinen työkalu, kuten DXDiag, ilmoitti virhekoodista, etkä osaa ratkaista ongelmaa.Tästä artikkelista saat apua virhekoodin etsintään ja ehdotuksia, joiden avulla voit yrittää korjata virheen.

Lisätietoja laitehallinnan yleisistä ongelmista on seuraavissa artikkeleissa:

 • Laitehallinta ei näytä laitteita, joita ei ole yhdistetty

 • Ohjainten päivittäminen Windows 10: ssä

Tiettyjä laitteita koskevien ongelmien kanssa, katso myös seuraavat artikkelit:

 • Ääniongelmien korjaaminen Windows 10 :ssä

 • Tulostinyhteyden ja tulostusongelmien korjaus Windows 10 :ssä

 • Kamera ei toimi Windows 10 :ssä

Kokeile ensin näitä

Yritä korjata virhe ensiksi jollakin seuraavista yleisistä ratkaisutavoista:

Windows 7:lle ja 8.1:lle: Laite- ja laitteisto-ongelmien paikantaminen ja ratkaiseminen

Windows 10:lle, katso "Päivitä laiteohjain".

Päivitä laiteohjain Windows Update -sivustosta

Päivitä laitteiston laiteohjain Windows Update -sivustosta.


Päivitä laiteohjain toimittajan verkkosivustosta

Päivitä laiteohjain toimittajan verkkosivustosta. Noudata toimittajan asennus- tai päivitysohjeita.

 • Jos laite on asennettu valmiiksi tietokoneeseen, käy tietokoneen valmistajan verkkosivustossa.

 • Jos laite on asennettu tietokoneen ostamisen jälkeen, käy laitevalmistajan verkkosivustossa.

 • Jos laite on asennettu valmiiksi tietokoneeseen, eikä tietokoneen valmistajalla ole päivitettyä laiteohjainta, käy laitevalmistajan verkkosivustossa.

Huomautus Varmista, että asennettavat laiteohjaimet ovat yhteensopivia käytössä olevan Windows-version ja käyttöympäristön kanssa.

Laitehallinnan virhekoodit

Jos yllä olevat vaiheet tepsineet ongelmaan tai niitä ei voinut käyttää, etsi virhekoodi seuraavasta taulukosta ja noudata sen kohdalla suositeltua ratkaisutapaa. Saat lisätietoja myös napsauttamalla kyseistä virhekoodia.

Huomautus Tässä taulukossa ei ole kaikkia Laitehallinnan ilmoittamia virhekoodeja. Jos saamaasi virhekoodia ei näy tässä, voit pyytää apua laitetoimittajan teknisestä tuesta tai Microsoftin tuesta.

Virhekoodin etsiminen Laitehallinnasta

 1. Kaksoisnapsauta Laitehallinnassa laitetyyppiä, jossa ongelma ilmenee.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella laitetta, jossa ongelma on ilmennyt, ja valitse sitten Ominaisuudet. Tämä avaa laitteen Ominaisuudet-valintaikkunan. Virhekoodi näkyy tämän valintaikkunan Laitteen tila -alueessa.

Virhekoodit ja niiden ratkaiseminen

Syy

Laitteella ei ole ohjaimia asennettuna tietokoneessa, tai ohjaimet on määritetty virheellisesti.

Suositeltu ratkaisu

Päivitä ohjain

Valitse laitteen Ominaisuudet-valintaikkunassa Ohjain-välilehti ja käynnistä sitten ohjattu laitteen päivitystoiminto valitsemalla Päivitä ohjain. Päivitä ohjain noudattamalla ohjeita. Jos ohjaimen päivittäminen ei toimi, lue lisätietoja laitteiston ohjeista.

Huomautus Sinua saatetaan pyytää antamaan ohjaimen polku. Ohjain saattaa olla sisäänrakennettuna Windowsissa, tai Windowsissa saattaa olla yhä ohjaintiedostot laitteen edellisestä määrityksestä. Jos ohjainta pyydetään, eikä sinulla ole sitä, voit yrittää ladata uusimman ohjaimen laitteen valmistajan verkkosivustosta.

Koko virhesanoma

”Tämän laitteen ohjain voi olla viallinen, tai järjestelmän muisti tai muut resurssit voivat olla vähissä. (Koodi 3)”

Syy

Laitteen ohjain voi olla viallinen tai muisti voi olla vähissä. Järjestelmämuisti on loppumassa, joten sitä täytyy vapauttaa tai muistia täytyy lisätä.

Suositellut ratkaisut

Sulje avoimia sovelluksia

Jos tietokoneen muisti ei riitä laitteen käyttämiseen, voit vapauttaa muistia sulkemalla sovelluksia. Voit myös tarkistaa muistin, järjestelmäresurssit ja näennäismuistiasetukset.

 • Jos haluat tarkistaa muistin ja järjestelmäresurssit, avaa Tehtävienhallinta. Voit tehdä tämän painamalla CTRL+ALT+DELETE ja valitsemalla sitten Tehtävienhallinta.

 • Voit tarkistaa näennäismuistiasetukset avaamalla Ominaisuudet: Järjestelmä -valintaikkunan, valitsemalla Lisäasetukset-välilehden ja valitsemalla sitten Suorituskyky-alueesta Asetukset.

Poista ohjaimen asennus ja asenna ohjain uudelleen

Laiteohjain on saattanut vioittua. Poista ohjain Laitehallinnasta ja asenna ohjain uudelleen etsimällä uusia laitteita.

 1. Valitse laitteen Ominaisuudet-valintaikkunassa Ohjain-välilehti ja valitse sitten Poista asennus. Toimi ohjeiden mukaan.

 2. Käynnistä tietokone uudelleen.

 3. Avaa Laitehallinta, valitse Toiminto ja valitse sitten Etsi laitteistoon tehdyt muutokset. Toimi ohjeiden mukaan.

Huomautus Sinua saatetaan pyytää antamaan ohjaimen polku. Ohjain saattaa olla sisäänrakennettuna Windowsissa, tai Windowsissa saattaa olla yhä ohjaintiedostot laitteen edellisestä määrityksestä. Joskus näyttöön kuitenkin tulee ohjattu uuden laitteiston asennustoiminto, joka saattaa pyytää ohjainta. Jos ohjainta pyydetään, eikä sinulla ole sitä, voit yrittää ladata uusimman ohjaimen laitteen toimittajan verkkosivustosta.

Asenna lisää RAM-muistia

Saatat joutua asentamaan lisää RAM-muistia.

Koko virhesanoma

”Windows ei tunnista tätä laitetta, koska sen laitteistotunnistenumero ei ole kelvollinen. Saat lisätietoja laitteiston valmistajalta. (Koodi 9)”

Syy

Tietokone on havainnut laitteistollasi virheellisiä laitteistotunnisteita.

Suositellut ratkaisut

Ota yhteyttä laitteiston valmistajaan. Laitteisto tai ohjain on viallinen.

Koko virhesanoma

”Laite ei käynnisty. Päivitä laitteen ohjaimet. (Koodi 10)”

Syy

Yleensä laitteen laiteavain sisältää FailReasonString-arvon, ja arvomerkkijonossa näkyy laitevalmistajan määrittämä virhesanoma.Jos laiteavaimessa ei ole FailReasonSTring-arvoa, näkyviin tulee yllä oleva sanoma.

Suositellut ratkaisut

Päivitä ohjain

Valitse laitteen Ominaisuudet-valintaikkunassa Ohjain-välilehti ja käynnistä sitten ohjattu laitteen päivitystoiminto valitsemalla Päivitä ohjain. Päivitä ohjain noudattamalla ohjeita.

Huomautus Sinua saatetaan pyytää antamaan ohjaimen polku. Jos ohjainta pyydetään, eikä sinulla ole sitä, voit yrittää ladata uusimman ohjaimen laitteen toimittajan verkkosivustosta.

Koko virhesanoma

Tämä laite ei löydä riittävästi käytettäviä resursseja. Jos haluat käyttää tätä laitetta, jokin järjestelmän laitteista on poistettava käytöstä. (Koodi 12)

Syy

Tämä virhe voi ilmetä, jos tietokoneessa asennettuna oleville kahdelle laitteelle on määritetty sama I/O-portti, sama keskeytys tai sama DMA (Direct Memory Access) -kanava (määrittämisen voi tehdä BIOS tai käyttöjärjestelmä tai ne molemmat). Tämä virhesanoma voi tulla näyttöön, jos BIOS ei varannut tarpeeksi resursseja laitteelle.

Suositeltu ratkaisu

Windows Vista ja uudemmat Windowsin versiot

Määritä ristiriidan syy ja ratkaise se Laitehallinnan avulla. Lisätietoja laiteristiriitojen vianmäärityksestä on Laitehallinnan käytön ohjetiedoissa.Tämä virhesanoma voi tulla näyttöön myös silloin, jos BIOS ei varannut tarpeeksi resursseja laitteelle. Sanoma tulee näkyviin esimerkiksi siinä tapauksessa, ettei BIOS varaa keskeytystä USB-ohjaimelle virheellisen monisuoritinmääritystaulukon (MPS) vuoksi.

Windows Server 2003, Windows XP ja Windows 2000

 1. Avaa Laitehallinta.

 2. Kaksoisnapsauta laitetta esittävää kuvaketta Laitehallinta-ikkunassa.

 3. Käynnistä laitteiston vianmääritys valitsemalla avautuvassa laitteen ominaisuusikkunassa Vianmääritys.

Tämä virhesanoma voi tulla näyttöön myös silloin, jos BIOS ei varannut tarpeeksi resursseja laitteelle. Sanoma tulee näkyviin esimerkiksi siinä tapauksessa, ettei BIOS varaa keskeytystä USB-ohjaimelle virheellisen monisuoritinmääritystaulukon (MPS) vuoksi.

Koko virhesanoma

”Tämä laite ei toimi ongelmitta, ennen kuin tietokone käynnistetään uudelleen. Käynnistä tietokone uudelleen nyt valitsemalla Käynnistä tietokone uudelleen. (Koodi 14)”

Suositeltu ratkaisu

Käynnistä tietokone uudelleen. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Sammuta ja valitse sitten Käynnistä uudelleen.

Koko virhesanoma

”Windows ei voi määrittää kaikkia laitteen käyttämiä resursseja. Määritä laitteelle lisäresursseja napsauttamalla Resurssit-välilehteä ja täyttämällä puuttuvat asetukset. Tarkista laitteen käyttöohjeista, mitä asetuksia täytyy käyttää. (Koodi 16)”

Syy

Laitteen asetukset on määritetty vain osittain, ja sen vaatimien resurssien lisäasetukset täytyy ehkä määrittää manuaalisesti.

Suositeltu ratkaisu

Seuraavat toimet saattavat tepsiä vain, jos kyseessä on Plug and Play -laite. Jos laite ei ole Plug and Play -laite, lue lisätietoja laitteen ohjeista tai ota yhteyttä laitteen valmistajaan.

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita hakukenttään laitehallinta ja valitse tuloksista Laitehallinta.

 2. Kaksoisnapsauta laitetta luettelossa ja valitse Resurssit-välilehti.

 3. Tarkista Resurssien asetukset -luettelosta, näkyykö resurssin vieressä kysymysmerkkiä. Jos näkyy, valitse kyseinen resurssi ja määritä se laitteelle.

 4. Jos resurssia ei voi muuttaa, valitse Muuta asetuksia. Jos Muuta asetuksia -vaihtoehto ei ole käytettävissä, yritä tuoda se käyttöön poistamalla Käytä automaattisia asetuksia -valintaruudun valinta.

Suositeltu ratkaisu

Asenna laitteen ohjain käyttämällä ohjattua laitteen päivitystoimintoa

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita hakukenttään laitehallinta ja valitse tuloksista Laitehallinta.

 2. Napsauta laitetta luettelossa hiiren kakkospainikkeella.

 3. Käynnistä ohjattu laitteen päivitys valitsemalla näkyviin tulevasta valikosta Päivitä ohjain.

Asenna laitteen ohjain uudelleen manuaalisesti

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita hakukenttään laitehallinta ja valitse tuloksista Laitehallinta.

 2. Napsauta laitetta luettelossa hiiren kakkospainikkeella.

 3. Valitse näkyviin tulevasta valikosta Poista asennus.

 4. Kun laite on poistettu, valitse valikkoriviltä Toiminto.

 5. Asenna ohjain uudelleen valitsemalla Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.

Huomautus Sinua saatetaan pyytää antamaan ohjaimen polku. Jos ohjainta pyydetään, eikä sinulla ole sitä, voit yrittää ladata uusimman ohjaimen laitteen toimittajan verkkosivustosta.

Koko virhesanoma

Tätä laitetta ei voi käynnistää, koska sen asetustiedot rekisterissä ovat epätäydelliset tai vioittuneet. (Koodi 19)

Syy

Näin voi käydä, jos laitteelle on määritetty useita palveluita, service key -tietojen avaaminen ei onnistu tai ohjaimen nimeä ei saada service key -tiedoista.

Suositeltu ratkaisu

Poista ohjaimen asennus ja asenna ohjain uudelleen

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita hakukenttään laitehallinta ja valitse tuloksista Laitehallinta.

 2. Napsauta laitetta luettelossa hiiren kakkospainikkeella.

 3. Valitse näkyviin tulevasta valikosta Poista asennus.

 4. Kun laite on poistettu, valitse valikkoriviltä Toiminto.

 5. Asenna ohjain uudelleen valitsemalla Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.

Huomautus Sinua saatetaan pyytää antamaan ohjaimen polku. Jos ohjainta pyydetään, eikä sinulla ole sitä, voit yrittää ladata uusimman ohjaimen laitteen toimittajan verkkosivustosta.

Palauta viimeisin toimiva rekisterikokoonpano käyttöön

Jos haluat palauttaa järjestelmän takaisin viimeisimpään toimivaan rekisterikokoonpanoon, voit käynnistää tietokoneen uudelleen vikasietotilassa ja valita Viimeisin toiminut kokoonpano -asetuksen, tai jos olet luonut järjestelmän palautuspisteen, voit yrittää palauttaa järjestelmän siihen.

Palautusvaihtoehdot Windows 10:ssä

Tietokoneen varmuuskopioiminen ja palauttaminen (Windows 8.1)

Mitkä ovat Windowsin järjestelmän palautusvaihtoehdot? (Windows 7)

Koko virhesanoma

Windows poistaa laitetta. (Koodi 21)

Syy

Tämä virhe tarkoittaa sitä, että Windows on poistamassa laitetta. Laitetta ei kuitenkaan ole vielä poistettu kokonaan. Tämä virhekoodi on tilapäinen ja näkyy vain laitteen kysely- ja poistamisyritysten yhteydessä.

Suositellut ratkaisut

Voit odottaa, kunnes Windows on suorittanut laitteen poistamisen loppuun, tai käynnistää tietokoneen uudelleen.

 1. Odota useita sekunteja ja päivitä sitten Laitehallinta-näkymä painamalla F5-näppäintä.

 2. Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, käynnistä tietokone uudelleen. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Sammuta ja käynnistä tietokone sitten uudelleen valitsemalla Sulje Windows -valintaikkunassa Käynnistä uudelleen.

Syy

Käyttäjä on poistanut laitteen käytöstä Laitehallinnassa.

Suositeltu ratkaisu

Valitse Laitehallinnassa Toiminto ja valitse sitten Ota laite käyttöön. Tämä käynnistää ohjatun laitteen käyttöönottotoiminnon. Noudata ohjeita.

Koko virhesanoma

Laitetta ei ole, se ei toimi ongelmitta tai kaikkia sen ohjaimia ei ole asennettu. (Koodi 24)

Syy

Laite on asennettu virheellisesti. Ongelma voi aiheutua laitteistovirheestä, tai laite saattaa tarvita uuden ohjaimen. Laitteet pysyvät tässä tilassa, jos ne on valmisteltu poistamista varten. Kun olet poistanut laitteen, tämä virhe poistuu.

Suositeltu ratkaisu

Poista laite, niin tämän virheen pitäisi poistua.

Suositeltu ratkaisu

Asenna laitteen ohjain uudelleen manuaalisesti

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita hakukenttään laitehallinta ja valitse tuloksista Laitehallinta.

 2. Napsauta laitetta luettelossa hiiren kakkospainikkeella.

 3. Valitse näkyviin tulevasta valikosta Poista asennus.

 4. Kun laite on poistettu, valitse valikkoriviltä Toiminto.

 5. Asenna ohjain uudelleen valitsemalla Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.

Huomautus Sinua saatetaan pyytää antamaan ohjaimen polku. Jos ohjainta pyydetään, eikä sinulla ole sitä, voit yrittää ladata uusimman ohjaimen laitteen toimittajan verkkosivustosta.

Koko virhesanoma

Laite on poistettu käytöstä, koska sen laiteohjelmisto ei antanut sille tarvittavia resursseja. (Koodi 29)

Suositeltu ratkaisu

Ota laite käyttöön sen BIOSissa. Tietoja tämän muutoksen tekemisestä saat laitteen ohjeista tai ottamalla yhteyttä laitteen valmistajaan.

Koko virhesanoma

Laite ei toimi ongelmitta, koska Windows ei voi ladata sen tarvitsemia ohjaimia. (Koodi 31)

Suositeltu ratkaisu

Asenna laitteen ohjain käyttämällä ohjattua laitteen päivitystoimintoa

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita hakukenttään laitehallinta ja valitse tuloksista Laitehallinta.

 2. Napsauta laitetta luettelossa hiiren kakkospainikkeella.

 3. Käynnistä ohjattu laitteen päivitys valitsemalla näkyviin tulevasta valikosta Päivitä ohjain.

Huomautus Sinua saatetaan pyytää antamaan ohjaimen polku. Jos ohjainta pyydetään, eikä sinulla ole sitä, voit yrittää ladata uusimman ohjaimen laitteen toimittajan verkkosivustosta.

Koko virhesanoma

Laitteen ohjain on poistettu käytöstä. Vaihtoehtoinen ohjain saattaa tarjota tämän toiminnon. (Koodi 32)

Syy

Tämän ohjaimen käynnistystyypiksi on määritetty rekisterissä Ei käytössä.

Suositeltu ratkaisu

Asenna laitteen ohjain uudelleen manuaalisesti

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita hakukenttään laitehallinta ja valitse tuloksista Laitehallinta.

 2. Napsauta laitetta luettelossa hiiren kakkospainikkeella.

 3. Valitse näkyviin tulevasta valikosta Poista asennus.

 4. Kun laite on poistettu, valitse valikkoriviltä Toiminto.

 5. Asenna ohjain uudelleen valitsemalla Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.

Huomautus Sinua saatetaan pyytää antamaan ohjaimen polku. Jos ohjainta pyydetään, eikä sinulla ole sitä, voit yrittää ladata uusimman ohjaimen laitteen toimittajan verkkosivustosta.

Syy

Laitteen tarvitsemat resurssityypit määrittävä kääntäjä epäonnistui.

Suositellut ratkaisut

 1. Yritä käyttää BIOS-asennusapuohjelmaa tai päivitä BIOS.

 2. Määritä laitteen asetukset tai korjaa tai vaihda laite.

Kysy laitteen valmistajalta lisätietoja BIOSin päivittämisestä sekä laitteen asetusten määrittämisestä tai laitteen vaihtamisesta.

Koko virhesanoma

Windows ei voi määrittää laitteen asetuksia. Katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta ja määritä asetukset Resurssit-välilehden avulla. (Koodi 34)

Suositeltu ratkaisu

Laite on määritettävä manuaalisesti. Ohjeet laitteen määrittämiseen manuaalisesti saat laitteen ohjeista tai valmistajalta. Kun olet määrittänyt itse laitteen, voit määrittää resurssiasetukset Windowsissa Laitehallinnan Resurssit-välilehdessä.

Koko virhesanoma

Tietokoneen järjestelmän laiteohjelmisto ei sisällä tarpeeksi tietoja tämän laitteen määrittämiseen ja käyttämiseen oikein. Jotta voit käyttää laitetta, ota yhteyttä tietokoneen valmistajaan ja hanki laiteohjelmiston tai BIOSin päivitys. (Koodi 35)

Syy

BIOSin resurssimääritykset sisältävästä monisuoritinjärjestelmän (MPS) taulukosta puuttuu laitteen merkintä, ja taulukko on päivitettävä.

Suositeltu ratkaisu

Ota yhteyttä tietokoneen valmistajaan ja pyydä apua BIOSin päivittämiseen.

Koko virhesanoma

Laite pyytää PCI-keskeytystä, mutta se on määritetty käyttämään ISA-keskeytystä (tai toisin päin). Määritä laitteen keskeytys uudelleen tietokoneen järjestelmänasennusohjelman avulla. (Koodi 36)

Syy

Keskeytyspyynnön (IRQ) käännös epäonnistui.

Suositeltu ratkaisu

Muuta IRQ-varausten asetuksia BIOSissa.

Lisätietoja BIOS-asetusten muuttamisesta saat laitteen ohjeista tai ottamalla yhteyttä laitteen valmistajaan. Voit myös yrittää muuttaa IRQ-varausten asetukset (jos sellaisia on) BIOS-asetustyökalun avulla. BIOSissa saattaa olla asetuksia, joilla varataan tietyt IRQ:t PCI (Peripheral Component Interconnect)- tai ISA-laitteille.

Syy

Ohjain palautti virheen suorittaessaan DriverEntry-rutiinin.

Suositeltu ratkaisu

Asenna laitteen ohjain uudelleen manuaalisesti

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita hakukenttään laitehallinta ja valitse tuloksista Laitehallinta.

 2. Napsauta laitetta luettelossa hiiren kakkospainikkeella.

 3. Valitse näkyviin tulevasta valikosta Poista asennus.

 4. Kun laite on poistettu, valitse valikkoriviltä Toiminto.

 5. Asenna ohjain uudelleen valitsemalla Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.

Huomautus Sinua saatetaan pyytää antamaan ohjaimen polku. Jos ohjainta pyydetään, eikä sinulla ole sitä, voit yrittää ladata uusimman ohjaimen laitteen toimittajan verkkosivustosta.

Koko virhesanoma

Laitteen ohjaintiedostoa ei voi ladata, koska ohjaimen aikaisempi versio on edelleen muistissa. (Koodi 38)

Syy

Ohjainta ei voitu ladata, koska edellinen esiintymä on yhä ladattuna.

Suositeltu ratkaisu

Käynnistä tietokone uudelleen. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Sammuta ja valitse sitten Käynnistä uudelleen.

Koko virhesanoma

Tämän laitteen ohjaintiedostoa ei voi ladata. Ohjaintiedosto saattaa olla vahingoittunut. (Koodi 39)

Suositeltu ratkaisu

Asenna laitteen ohjain uudelleen manuaalisesti

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita hakukenttään laitehallinta ja valitse tuloksista Laitehallinta.

 2. Napsauta laitetta luettelossa hiiren kakkospainikkeella.

 3. Valitse näkyviin tulevasta valikosta Poista asennus.

 4. Kun laite on poistettu, valitse valikkoriviltä Toiminto.

 5. Asenna ohjain uudelleen valitsemalla Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.

Huomautus Sinua saatetaan pyytää antamaan ohjaimen polku. Jos ohjainta pyydetään, eikä sinulla ole sitä, voit yrittää ladata uusimman ohjaimen laitteen toimittajan verkkosivustosta.

Koko virhesanoma

Tähän laitteeseen ei saa yhteyttä, koska sen service key -rekisteri-informaatio puuttuu tai on virheellinen. (Koodi 40)

Syy

Ohjaimen rekisterin palvelun aliavaimen tiedot ovat virheelliset.

Suositeltu ratkaisu

Asenna laitteen ohjain uudelleen manuaalisesti

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita hakukenttään laitehallinta ja valitse tuloksista Laitehallinta.

 2. Napsauta laitetta luettelossa hiiren kakkospainikkeella.

 3. Valitse näkyviin tulevasta valikosta Poista asennus.

 4. Kun laite on poistettu, valitse valikkoriviltä Toiminto.

 5. Asenna ohjain uudelleen valitsemalla Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.

Huomautus Sinua saatetaan pyytää antamaan ohjaimen polku. Jos ohjainta pyydetään, eikä sinulla ole sitä, voit yrittää ladata uusimman ohjaimen laitteen toimittajan verkkosivustosta.

Koko virhesanoma

Laitteen ohjaintiedoston lataaminen onnistui, mutta laitetta ei löydy. (Koodi 41)

Syy

Tämä ongelma ilmenee, jos asennat muun kuin Plug and Play -laitteen ohjaimen, mutta Windows ei löydä laitetta.

Suositeltu ratkaisu

Asenna laitteen ohjain uudelleen manuaalisesti

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita hakukenttään laitehallinta ja valitse tuloksista Laitehallinta.

 2. Napsauta laitetta luettelossa hiiren kakkospainikkeella.

 3. Valitse näkyviin tulevasta valikosta Poista asennus.

 4. Kun laite on poistettu, valitse valikkoriviltä Toiminto.

 5. Asenna ohjain uudelleen valitsemalla Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.

Huomautus Sinua saatetaan pyytää antamaan ohjaimen polku. Jos ohjainta pyydetään, eikä sinulla ole sitä, voit yrittää ladata uusimman ohjaimen laitteen toimittajan verkkosivustosta.

Koko virhesanoma

Ohjaintiedostoa ei voi ladata, koska se on jo järjestelmän käytössä. (Koodi 42)

Syy

Havaittiin kahdentunut laite. Tämä virhe ilmenee, kun väyläohjain luo virheellisesti kaksi samannimistä aliprosessia (tätä kutsutaan väyläohjainvirheeksi) tai kun sarjanumeron sisältävä laite löydetään uudesta sijainnista, ennen kuin se poistetaan vanhasta sijainnista.

Suositeltu ratkaisu

Käynnistä tietokone uudelleen. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Sammuta ja valitse sitten Käynnistä uudelleen.

Syy

Jokin laitetta ohjaava ohjain ilmoitti käyttöjärjestelmälle, että laitteessa on ilmennyt jokin virhe.

Suositeltu ratkaisu

Jos olet jo kokeillut "Kokeile ensin näitä" -kohdan vinkkejä, tarkista laitteiston ohjeet tai ota yhteyttä valmistajaan lisätietojen saamiseksi ja ongelman ratkaisemiseksi.

Asenna laitteen ohjain uudelleen manuaalisesti

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita hakukenttään laitehallinta ja valitse tuloksista Laitehallinta.

 2. Napsauta laitetta luettelossa hiiren kakkospainikkeella.

 3. Valitse näkyviin tulevasta valikosta Poista asennus.

 4. Kun laite on poistettu, valitse valikkoriviltä Toiminto.

 5. Asenna ohjain uudelleen valitsemalla Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.

Huomautus Sinua saatetaan pyytää antamaan ohjaimen polku. Jos ohjainta pyydetään, eikä sinulla ole sitä, voit yrittää ladata uusimman ohjaimen laitteen toimittajan verkkosivustosta.

Suositeltu ratkaisu

Käynnistä tietokone uudelleen. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Sammuta ja valitse sitten Käynnistä uudelleen.

Koko virhesanoma

Laite ei ole yhdistettynä tietokoneeseen. Yhdistä laite. (Koodi 45)

Syy

Tämä virhe ilmenee, jos tietokoneeseen aiemmin yhdistetty laite ei enää ole yhdistettynä. Voit ratkaista tämän ongelman yhdistämällä kyseisen laitteen uudelleen tietokoneeseen.

Suositeltu ratkaisu

Tämä ei edellytä mitään ratkaisua. Tätä virhekoodia käytetään vain ilmaisemaan, että laite ei ole yhdistettynä, eikä se vaadi ratkaisemista. Virhekoodi poistuu automaattisesti, kun siihen liittyvä laite yhdistetään tietokoneeseen.

Koko virhesanoma

Laitteeseen ei saada yhteyttä, koska järjestelmää sammutetaan parhaillaan. Laitteen pitäisi toimia oikein, kun järjestelmä seuraavan kerran käynnistetään. (Koodi 46)

Syy

Laite ei ole käytettävissä, koska järjestelmää sammutetaan.

Suositeltu ratkaisu

Tämä ei edellytä mitään ratkaisua. Laitteen pitäisi toimia oikein, kun tietokone käynnistetään seuraavan kerran. Tämä virhekoodi aktivoituu näkyviin vain, kun ohjaintiedostojen tarkistus on käytössä ja kaikki sovellukset on jo suljettu.

Koko virhesanoma

Laitetta ei voi käyttää, koska se on valmisteltu "turvallista poistamista" varten, mutta sitä ei ole poistettu tietokoneesta. Irrota laite ja yhdistä se uudelleen. (Koodi 47)

Syy

Tämä virhekoodi tulee näyttöön vain, jos valmistelit laitteen poistamista varten käyttämällä turvallista poistamista tai painoit fyysistä poistopainiketta.

Suositeltu ratkaisu

Irrota laite tietokoneesta ja kytke se sitten takaisin. Jos ongelma ei tällä ratkea, käynnistä tietokone uudelleen. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Sammuta ja valitse sitten Käynnistä uudelleen.

Koko virhesanoma

Tämän laitteen ohjelmiston käynnistäminen on estetty, koska ohjelmiston on todettu aiheuttavan ongelmia Windowsin kanssa. Saat uuden ohjaimen laitteiston valmistajalta. (Koodi 48)

Suositeltu ratkaisu

Hanki uusin versio tai päivitetty ohjain ottamalla yhteyttä laitteen valmistajaan. Asenna se sitten tietokoneeseen.

Koko virhesanoma

Windows ei pysty käynnistämään uusia laiteohjaimia, sillä järjestelmän rakenne on liian suuri (se ylittää rekisterin kokorajoituksen). (Koodi 49)

Syy

Järjestelmän rakenne on ylittänyt enimmäiskokonsa, eivätkä uudet laitteet voi toimia, ennen kuin kokoa pienennetään. Järjestelmän rakenne on rekisterin pysyvä osa, johon sisältävät käyttöjärjestelmän sisältävän tietokoneen määrityksiin liittyviä tietoja sisältäviä tiedostoja. Määritettyjä kohteita ovat sovellukset, käyttäjän asetukset, laitteet ja niin edelleen. Ongelma saattaa aiheutua tietyistä laitteista, joita ei enää ole liitetty tietokoneeseen mutta jotka ovat edelleen järjestelmän rakenteen luettelossa.

Suositeltu ratkaisu

Poista sellaisten laitteiden asennus, joita et enää käytä.

 1. Määritä Laitehallinta näyttämään laitteet, jotka eivät ole enää yhdistettyinä tietokoneeseen.

  • Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Suorita.

  • Kirjoita Avaa-ruutuun cmd. Komentokehoteikkuna avautuu.

  • Kirjoita komentokehotteeseen seuraava komento ja paina sitten ENTER-näppäintä: set devmgr_show_nonpresent_devices=1

 2. Valitse Laitehallinnassa Näytä ja valitse sitten Näytä piilotetut laitteet. Pystyt nyt näkemään laiteet, joita ei ole yhdistetty tietokoneeseen.

 3. Valitse laite, joka ei ole yhdistettynä tietokoneeseen. Valitse Ohjain-välilehdestä Poista asennus.

 4. Toista vaihe 3 kaikille irrotetuille laitteille, joita et enää käytä. Käynnistä sitten tietokone uudelleen.

 5. Tarkista Laitehallinnan laitteen ominaisuuksien valintaikkunassa, onko virhe poistunut.

Koko virhesanoma

Windows ei pysty käyttämään kaikkia tämän laitteen ominaisuuksia. Laitteen ominaisuuksiin saattaa kuulua tietoja, jotka määrittävät laitteen ominaisuudet ja asetukset (kuten suojausasetukset). Voit yrittää korjata ongelman asentamalla laitteen uudelleen. Uuden ohjaimen hankkimista laitteiston valmistajalta suositellaan. (Koodi 50)

Suositeltu ratkaisu

Asenna laitteen ohjain uudelleen manuaalisesti

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta, kirjoita hakukenttään laitehallinta ja valitse tuloksista Laitehallinta.

 2. Napsauta laitetta luettelossa hiiren kakkospainikkeella.

 3. Valitse näkyviin tulevasta valikosta Poista asennus.

 4. Kun laite on poistettu, valitse valikkoriviltä Toiminto.

 5. Asenna ohjain uudelleen valitsemalla Etsi laitteistoon tehdyt muutokset.

Huomautus Sinua saatetaan pyytää antamaan ohjaimen polku. Jos ohjainta pyydetään, eikä sinulla ole sitä, voit yrittää ladata uusimman ohjaimen laitteen toimittajan verkkosivustosta.

Koko virhesanoma

Tämä laite odottaa parhaillaan toisen laitteen tai laiteryhmän käynnistystä. (Koodi 51).

Suositeltu ratkaisu

Tähän ongelmaan ei ole ratkaisua tällä hetkellä. Voit yrittää tehdä ongelmalle vianmäärityksen tutkimalla muut laitepuussa olevat laitteet, joista tämä laite saattaa olla riippuvainen mutta joissa on ilmennyt virheitä. Jos pystyt määrittämään, miksi jokin toinen tähän laitteeseen liittyvä laite ei käynnistynyt, voit ehkä ratkaista tämänkin ongelman.

Koko virhesanoma

Windows ei pysty vahvistamaan tämän laitteen edellyttämien ohjainten digitaalista allekirjoitusta. Äskettäin tehty laitteiston tai ohjelmiston muutos on saattanut asentaa tiedoston, joka on allekirjoitettu virheellisesti tai vioittunut tai joka saattaa olla tuntemattomasta lähteestä peräisin oleva haittaohjelma. (Koodi 52)

Syy

Ohjain saattaa olla allekirjoittamaton tai vahingoittunut.

Suositeltu ratkaisu

Lataa uusin ohjain laitevalmistajan verkkosivustosta tai pyydä apua valmistajalta.

Koko virhesanoma

Tämä laite on varattu Windows-ytimen virheenkorjauksen käyttöön tämän käynnistysistunnon keston ajaksi. (Koodi 53)

Suositeltu ratkaisu

Poista Windows-ytimen virheenkorjaus käytöstä, jotta laite voi käynnistyä normaalisti.

Syy

Tämä on ajoittainen ongelmakoodi, joka määritetään ACPI-palautusmenetelmää suoritettaessa. Jos laitteen uudelleenkäynnistys ei onnistu lainkaan virheen takia, laite jää tähän tilaan. Tällöin järjestelmä tulisi käynnistää uudelleen.

Suositeltu ratkaisu

Käynnistä tietokone uudelleen. Napsauta Käynnistä-painiketta, valitse Sammuta ja valitse sitten Käynnistä uudelleen.

Lisätietoja

Lisätietoja laiteristiriitojen vianmäärityksestä Laitehallinnan avulla on artikkelissa Laiteristiriitojen vianmääritys Laitehallinnan avulla.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 02/28/2023

Views: 6641

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.